Overslaan en naar de inhoud gaan
Booropleidingen

Booropleidingen

Binnen het opleidingstraject voor de boorsector, bieden we momenteel twee verschillende trajecten aan:

 • Opleiding Vlarel D1-D5 (“Boormeester”)
 • Opleidingsprogramma Praktisch bemalen

Beide trajecten worden zowel in open aanbod als in de vorm van een in-company opleiding aangeboden.

De komende maanden wordt hard gewerkt aan de differentiering en verdieping van beide opleidingstrajecten. Hou deze website zeker in de gaten voor meer nieuws hierover!

 

1. Opleiding Vlarel D1-D5

De algemene opleiding voor personeel van VLAREL erkende boorbedrijven discipline 1-5 geeft invulling aan de gebruikseisen zoals omschreven in het Vlaams Reglement inzake erkenning met betrekking tot het Leefmilieu, kortweg VLAREL. Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers van onderstaande disciplines uit artikel 6, 7° a) van het VLAREL:

 • (1) bemalingen
 • (2) andere grondwaterwinningen: andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld in punt 1) bemaling
 • (3) stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM
 • (4) verticale boringen;
 • (5) andere boringen dan vermeld onder punt 1-4

 

De opleiding bestaat uit 2 delen:

 • een klassikaal luik van 3 dagen (theorie en praktijk)
 • een werfobservatie op een vooraf gemelde werf (eDOV), binnen 12 maanden na het succesvol afronden van het 1e luik.

 

Programma:

 • Wetgeving
 • Basis boortechnieken en algemene bediening
 • Bediening en werking relevante machines
 • Hydrologie en geologie van Vlaanderen
 • Geotechniek
 • Monsternames
 • Afwerking en buiten gebruik stellen van pomp- en peilputten en boringen
 • Interpreteren boorverslag
 • Bestuderen boorstaten a.h.v. grain-size card
 • Werfobservatie

Na positieve afronding van beide luiken ontvangt de deelnemer het persoonscertificaat van algemene opleiding volgens invulling VLAREL eis voor discipline 1 t/m 5. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

Voor sectorintreders of zelfstandigen die zich in regel willen stellen en nog geen eigen boortoestel of spoelpomp hebben, worden ook mogelijkheden aangeboden.

 

2. Opleidingsprogramma Praktisch bemalen

Het opleidingstraject “Praktisch bemalen” wil een antwoord bieden op de maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op bemalingen in de breedste zin, en hebben oog voor de klemtoon die vanuit het beleid wordt gelegd op compliance promotion.

Het zijn korte opleidingen die zich specifiek richten tot alle actoren die betrokken zijn bij boorwerkzaamheden. Het “Praktisch …” -traject wordt ook voor de andere disciplines verder uitgewerkt.

 

- Praktisch bemalen: uitvoeringsaspecten

 • Programma:
  • Bemaling  en waarom deze materie?
  • Bij plaatsing van een bemaling: hoe bereid ik de werf voor zodat de efficiëntie verhoogt en de risico’s dalen?
  • Wanneer de bemaling er staat: waar moet ik op letten?
 • Doelgroep:
  • Studiebureaus betrokken bij de uitvoering
  • Iedereen met een toezichthoudende functie (bv. werf- en projectleiders)

- Praktisch bemalen: administratieve aspecten

 • Programma:
  • Wat moet gebeuren VOOR de uitvoering?
  • Wat moet gebeuren TIJDENS de uitvoering?
  • Wat moet gebeuren NA de uitvoering (nazorg)?
 • Doelgroep:
  • Administratief medewerkers binnen boor- en bouwbedrijven
  • Studiebureaus betrokken bij ontwerp en uitvoering
  • Iedereen die voornamelijk betrokken is bij de administratieve aspecten van bemalen (bvb. opvolgen vergunningen)