Overslaan en naar de inhoud gaan
ODF - diepfunderingen

ODF - diepfunderingen

In 2003 heeft ABEF (Belgische beroepsvereniging van de aannemers diepfunderingstechnieken) beslist om een degelijke opleiding op te starten voor de werknemers in de funderingswereld en deze te baseren op 3 pijlers:

 

 • GEEN theoretische opleiding.  Het is een opleiding voor de werknemers die volledig overeenstemt met het beroepscompetentieprofiel dat door/voor deze sector werd opgesteld.

 • Een opleiding waarvoor een attest/certificaat wordt afgeleverd dat PERSOONLIJK is.

 • De opleiding moet voortdurend kunnen worden AANGEPAST aan de vele wijzigingen in de diepfunderingswereld en de nieuwe evoluties. 

 

In de loop der jaren werd toegewerkt naar een uniek persoonscertificaat voor machinist op diepfunderingsmachines, die gerust de vergelijking met het Nederlandse TCVT-certificaat ‘Funderingsmachine’ kan doorstaan en op Europees niveau als voorbeeld kan gesteld worden.

Intussen wordt meerdere keren per jaar een opleiding diepfunderingen (ODF) georganiseerd en dit in samenwerking met de diensten van Embuild Plus, FOREM en Constructiv.

 

Dit opleidingstraject bestaat uit 2 niveaus en meerdere modules met bijzondere aandacht voor nieuwe technieken, veiligheids- en milieuaspecten:

 • Niveau I heeft tot doel arbeiders te vormen en op te leiden als gespecialiseerde diepfunderingswerkers en duurt 2 weken. In het algemeen wordt deze cursus in het begin van elk kalenderjaar gegeven (winteropleiding).

 

 • Niveau II is gericht naar het opleiden van machinisten diepfunderingsmachines.
  Deze cursus duurt 1 week en wordt gewoonlijk op het einde van het kalenderjaar gegeven (winteropleiding).

  • Er dient een “Bedrijfsinterne opleiding (BIO)” van minimaal 80 u aangetoond worden om de theoretische opleiding niveau II te kunnen starten.

  • Nadien volgt nog een praktijk-evaluatie op de werkplek waar vooral op VGM gefocust wordt.

 

 • Permanente bijscholing voor de behalers van het certificaat niveau II wordt aangeboden in de vorm van “Refresh”-modules.