Overslaan en naar de inhoud gaan

Boormeester - 3dagen

Omschrijving

De algemene opleiding voor personeel van VLAREL erkende boorbedrijven discipline 1-5 geeft invulling aan de gebruikseisen zoals omschreven in het Vlaams Reglement inzake erkenning met betrekking tot het Leefmilieu, kortweg VLAREL.

 

De opleiding bestaat uit 2 delen:

 • een klassikaal luik van 3 dagen (theorie en praktijk)
 • een werfluik (halve dag) op een eigen VLAREL aangemelde werf (tenzij het over een niet ingedeelde inrichting gaat)*.

Bij inschrijving neemt u enkel deel aan het klassikale luik van 3 dagen. De werfobservatie van een halve dag (noodzakelijk om de opleiding te vervolledigen) wordt apart geboekt en bijkomend gefactureerd.

Programma

 • Wetgeving
 • Basis boortechnieken en algemene bediening
 • Werking relevante machines
 • Hydrologie en geologie van Vlaanderen
 • Geotechniek
 • Monsternames
 • Afwerking en buiten gebruik stellen van pomp- en peilputten en boringen
 • Interpreteren boorverslag
 • Bestuderen boorstaten a.h.v. grain-size card

De verschillende onderwerpen worden afgetoetst met een examen.

Na het succesvol afronden van het eerste luik, wordt de opleiding vervolledigt met een werfobservatie op een VLAREL aangemelde werf (tenzij het over een niet ingedeelde inrichting gaat) van het deelnemend bedrijf.

 

Een datum voor dit bezoek wordt in onderling overleg vastgelegd, contactpersoon hiervoor is kim.stroobants@embuild.be. Het verloop van de werfobservatie en de criteria worden aan de kandidaat ook toegelicht tijdens het eerste luik van de opleiding.

 

De werfobservatie dient te worden afgerond binnen de 12 maanden na het slagen op het eerste luik. Per werfobservatie kan de docent maximum 4 kandidaten evalueren met een maximum van 2 kandidaten per machine. Na positieve afronding van beide luiken ontvangt de deelnemer het persoonscertificaat van algemene opleiding volgens invulling VLAREL eis voor discipline 1 t/m 5.

 

Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar.

 

Opmerkingen:

 • voor sectorintreders of zelfstandigen die zich in regel willen stellen en nog geen eigen boortoestel of spoelpomp hebben, worden ook mogelijkheden aangeboden.

Data

29/05/2024 09:00 - 17:00
Diepenbeek
30/05/2024 09:00 - 17:00
Diepenbeek
31/05/2024 09:00 - 17:00
Diepenbeek

Doelpubliek

Deze opleiding is bedoeld voor deelnemers van onderstaande disciplines uit artikel 6, 7° a) van het VLAREL:

 • (1) bemalingen
 • (2) andere grondwaterwinningen: andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld in punt 1) bemaling
 • (3) stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM
 • (4) verticale boringen;
 • (5) andere boringen dan vermeld onder punt 1-4

Prijs

Prijzen excl. BTW

Subsidiemogelijkheden:

 • KMO Portefeuille
 • Constructiv - weekdagsubsidies

Partners / Subsidiemogelijkheden

Inschrijven

Praktische informatie

Startdatum: 29/05/2024

Wetenschapspark 33
3590 Diepenbeek
België

Techniek
Prijs leden:
€1035
Prijs niet-leden:
€1085
10 vrije plaatsen
Uiterste datum inschrijving
28/05/2024
Inschrijven

Meer informatie

Organisator:
Embuild Limburg
Ondernemingsnummer:  0407037041
DVO-nummer:  DV.O109625
KMO Thema:  Beroepsspecifieke competenties
Opleidingsverantwoordelijke:
Alexia De Meersman

Coördinator opleidingen

opleiding-openaanbod@embuild.be