Overslaan en naar de inhoud gaan

Veel dakdekkers en aannemers zijn gemobiliseerd om stormschade te herstellen

press release

Dat de stormen Eunice en Franklin lelijk huis hielden, blijkt ook uit een rondvraag van de Confederatie Bouw bij dakdekkers en aannemers. Veel dakdekkers en aannemers werden de voorbije dagen gebeld door getroffenen van de stormschade. Zij kunnen de getroffen personen in 9 op de 10 gevallen helpen om de stormschade te repareren in de komende dagen of weken. “Indien aannemers schade leden op hun eigen werven en de werken nog niet helemaal opgeleverd zijn, valt die schade normaal gezien ten laste van de aannemer”, weet Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw. “Gelukkig zijn er voor deze werfschade verzekeringspolissen om aannemers in te dekken.”

 

De voorjaarsstormen Eunice en Franklin zorgden de afgelopen dagen voor heel wat schade. Vooral daken moesten het ontgelden. Vandaar dat heel wat dakdekkers, maar ook algemene aannemers, de afgelopen dagen één of meerdere oproepen kregen van getroffenen. Goed nieuws: in 9 op de 10 gevallen kan de dakdekker of aannemer ook daadwerkelijk helpen. Minder goed nieuws: gezien de vele schadegevallen zullen die herstellingen wellicht pas de komende dagen of weken kunnen worden uitgevoerd.

 

Het spreekt voor zich dat ook de bouwwerven zelf niet immuun bleken voor stormschade. Indien zo’n werf nog niet opgeleverd is, dan is de schade in principe te dragen door de aannemer, tenzij contractueel anders bepaald. “Dat neemt niet weg dat de aannemer een beroep kan doen op bepaalde verzekeringspolissen om dit risico af te dekken”, zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Voor de volledigheid: als een werf volledig klaar is en alle werken opgeleverd zijn, is de schade voor rekening van de bouwheer.